ماه: دسامبر 2015

رفع خطای File names can’t contain the following characters هنگام پیوست فایل در لیست های شیرپوینت ۲۰۱۳

دوستان سلام اخیراً برخی از شرکت ها و همکاران گزارش داده اند که هنگام پیوست فایل در لیست های شیرپوینت ۲۰۱۳ با آنکه نام فایل و کاراکترهای آن جزو کاراکترهای مجاز میباشد اما همچنان خطایی به صورت پاپ آپ و به شرح ذیل دریافت می کنند و شیرپوینت مانع از پیوست سند در آیتم های […]