۱۰ سایت برتر اینترنتی شرپوینتی

سایت CUIcreative.com لیستی از تعدادی سایت اینترنتی شرپوینتی را که از نظر طراحی گرافیکی و سفارشی سازی و همچنین توسعه جزء ۱۰ سایت برتر می باشند منتشر کرده است. کسانی که فکر می کنند ظاهر شرپوینت را نمی شه تغییر داد یه سر به این سایت ها بزنند.

۱- Hawaiian Airlines

۲- Western Australia

2

۳- New Zealand Automobile

3

۴- Kroger

4

۵- SwissArmy

5

۶- CarlsbergGroup

6

۷- FlyBuys

7

۸- Emerson

8

۹- Energizer

9

۱۰- Cannon Technology Solutions

10

پاسخ دهید