کتابخانه اسناد دیجیتالی (Asset Library)

یکی از امکانات قابل توجه دیگری که امروز می خواهم به شما معرفی کنم کتابخانه دیجیتالی در SharePoint 2010 می باشد. از این کتابخانه برای نگهداری و مدیریت فایل هایی با فرمت های عکس، صدا و ویدئو استفاده می شود. این کتابخانه امکانات پیشرفته ای را برای کنترل و مدیریت اسناد دیجیتالی در اختیار سازمانها قرار می دهد.

برای ایجاد کتابخانه از نوع Asset کافی است در صفحه ایجاد شرپوینت از بخش کتابخانه بر روی Asset Library کلیک نموده و اسمی را به آن بدهید.

در این کتابخانه از سه نوع Content Type به نام های Image، Audio و Video استفاده شده است که پس از بارگذاری فایل مورد نظر بایستی محتوای مربوطه انتخاب گردد.

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

پاسخ دهید