آرش آقاجانی
آرش آقاجانی
243 امتیاز 14 پاسخ ها 6 سئوالات 6 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن
CEO | Senior SharePoint Consultant | Microsoft Technology Advisor

آمار

  • 14 پاسخ ها، 3 پاسخ درست
  • 6 سئوال، 1 حل شده
  • عضویت برای 9 ماه،7 روز
  • 869 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۱۷ آبان ۱۳۹۶

امتیاز

مجموع 243
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

رای ها

6 رای های اخذ شده 100/100 6بالا 0پایین
5 رای ها داده شده 100/100 5بالا 0پایین