آرش آقاجانی
آرش آقاجانی
203 امتیاز 12 پاسخ ها 6 سئوالات 6 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن
CEO | Senior SharePoint Consultant | Microsoft Technology Advisor

آمار

  • 12 پاسخ ها، 3 پاسخ درست
  • 6 سئوال، 1 حل شده
  • عضویت برای 7 ماه،7 روز
  • 701 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

امتیاز

مجموع 203
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

رای ها

2 رای های اخذ شده 100/100 2بالا 0پایین
3 رای ها داده شده 100/100 3بالا 0پایین

بهترین پاسخ ها