آرش آقاجانی
آرش آقاجانی
360 امتیاز 24 پاسخ ها 6 سئوالات 10 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن
CEO | Senior SharePoint Consultant | Microsoft Technology Advisor

آمار

  • 24 پاسخ ها، 4 پاسخ درست
  • 6 سئوال، 0 حل شده
  • عضویت برای 3 سال،3 ماه،10 روز
  • 4968 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۵ فروردین ۱۳۹۹

رای ها

10 رای های اخذ شده 90/100 9بالا 1پایین
6 رای ها داده شده 100/100 6بالا 0پایین