آرش آقاجانی
آرش آقاجانی
245 امتیاز 14 پاسخ ها 6 سئوالات 6 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن
CEO | Senior SharePoint Consultant | Microsoft Technology Advisor

آمار

  • 14 پاسخ ها، 3 پاسخ درست
  • 6 سئوال، 1 حل شده
  • عضویت برای 1 سال،6 روز
  • 1261 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۲۲ آذر ۱۳۹۶

امتیاز

مجموع 245
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

رای ها

7 رای های اخذ شده 100/100 7بالا 0پایین
5 رای ها داده شده 100/100 5بالا 0پایین