Avatar
avicenna
12 امتیاز 0 پاسخ ها 4 سئوالات 0 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن

آمار

  • 0 پاسخ ها، 0 پاسخ درست
  • 4 سئوال، 0 حل شده
  • عضویت برای 7 ماه،
  • 424 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

رای ها

0 رای های اخذ شده 0/100 0بالا 0پایین
1 رای ها داده شده 100/100 1بالا 0پایین

بهترین پاسخ ها

هنوز پاسخی ارسال نکرده!