مدیر سایت
53 امتیاز 2229 پاسخ ها 962 سئوالات 1 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن

آمار

  • 2229 پاسخ ها، 8 پاسخ درست
  • 962 سئوال، 8 حل شده
  • عضویت برای 5 ماه،7 روز
  • 1366 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

امتیاز

مجموع 53
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
+10
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ پاسخ داده Nintex
+5
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت answer sql and sharepoint in same server
+2
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب پاسخ Allow anonymous در Web app
+2
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب پاسخ چیدمان webpart ها

رای ها

1 رای های اخذ شده 100/100 1بالا 0پایین
1 رای ها داده شده 100/100 1بالا 0پایین

بهترین پاسخ ها

1 ۸ اسفند ۱۳۹۵
0 ۵ اسفند ۱۳۹۵