Avatar
مدیر سایت
50 امتیاز 2229 پاسخ ها 962 سئوالات 3 دنبال کنندگان 0 دنبال کردن

آمار

  • 2229 پاسخ ها، 8 پاسخ درست
  • 962 سئوال، 8 حل شده
  • عضویت برای 4 سال،2 ماه،29 روز
  • 45343 مشاهده پروفایل
  • آخرین بازدید ۹ فروردین ۱۴۰۰

امتیاز

مجموع 50
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
-3
۲ مرداد ۱۳۹۶ رای منفی answer مشکل تاریخ شمسی در فارسی ساز شیرپوینت
+10
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ پاسخ داده Nintex
+5
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ رای مثبت answer sql and sharepoint in same server
+2
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ انتخاب پاسخ Allow anonymous در Web app

رای ها

2 رای های اخذ شده 50/100 1بالا 1پایین
1 رای ها داده شده 100/100 1بالا 0پایین

بهترین پاسخ ها

1 ۸ اسفند ۱۳۹۵
0 ۵ اسفند ۱۳۹۵
0 ۵ اسفند ۱۳۹۵