ماه: اکتبر 2010

رفع خطای ارتباط PerformancePoint Server با Analysis Service

سلام چند روز پیش هنگام کار با PerformancePoint Server 2007 و موقع برقراری ارتباط با Data Source مربوط به SSAS با خطای زیر برخورد کردم: The PerformancePoint Server could not connect to the specified data source. Verify that either the current user or application pool user has Read permissions to the data source, depending on […]