دانلود کنید: eBook رایگان PowerShell

اگر دنبال یک مرجع خوب و کامل برای دستورات PowerShell هستید، پیشنهاد می کنم eBook رایگان زیر که توسط شرکت Idera ارائه شده است را دانلود کنید.

این eBook در ۲۰ فصل، دستورات و مباحث مختلف PowerShell را به شما آموزش می دهد. این ۲۰ فصل عبارتند از :

 • Chapter 1. The PowerShell Console
 • Chapter 2. Interactive PowerShell
 • Chapter 3. Variables
 • Chapter 4. Arrays and Hashtables
 • Chapter 5. The PowerShell Pipeline
 • Chapter 6. Using Objects
 • Chapter 7. Conditions
 • Chapter 8. Loops
 • Chapter 9. Functions
 • Chapter 10. Scripts
 • Chapter 11. Finding and Avoiding Errors
 • Chapter 12. Command Discovery and Scriptblocks
 • Chapter 13. Text and Regular Expressions
 • Chapter 14. XML
 • Chapter 15. The File System
 • Chapter 16. The Registry
 • Chapter 17. Processes, Services, Event Logs
 • Chapter 18. WMI: Windows Management Instrumentation
 • Chapter 19. User Management
 • Chapter 20. Your Own Cmdlets and Extensions

فرمت این eBook در قالب PDF می باشد و از آدرس زیر قابل دانلود است :

http://www.idera.com/Products/PowerShell/PowerShell-Plus/

پاسخ دهید