رفع خطای File names can’t contain the following characters هنگام پیوست فایل در لیست های شیرپوینت ۲۰۱۳

دوستان سلام

اخیراً برخی از شرکت ها و همکاران گزارش داده اند که هنگام پیوست فایل در لیست های شیرپوینت ۲۰۱۳ با آنکه نام فایل و کاراکترهای آن جزو کاراکترهای مجاز میباشد اما همچنان خطایی به صورت پاپ آپ و به شرح ذیل دریافت می کنند و شیرپوینت مانع از پیوست سند در آیتم های لیست های شیرپوینت میشود:

“File names can’t contain the following characters:  & “ ? < > # {} % ~ ?/\.”

این خطا به صورت تصویر زیر ظاهر می شود :

256729-20151125172401249-733258896

علت بروز این خطا مربوط به مجموعه آپدیت ماه آگوست ۲۰۱۵ مایکروسافت برای شیرپوینت ۲۰۱۳ میباشد! این خطا در آپدیت ماه اکتبر ۲۰۱۵ و این آپدیت امنیتی رفع شده است. حال اگر آمادگی آپدیت سرورهای شیرپوینت به آپدیت اکتبر ۲۰۱۵ و بعد از آن را دارید پس برای رفع این خطا این اقدام را سریعتر انجام دهید. اما اگر فرصت انجام این کار را ندارید، برای رفع موقتی مشکل فوق مراحل زیر را انجام دهید :

۱- در آدرس زیر دو فایل با نام های Form.js و  Form.debug.js وجود دارد. ابتدا از این فایلها یک کپی تهیه کنید و سپس وارد مرحله بعد شوید :

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\LAYOUTS

۲- حال فایل Form.debug.js را با ادیتوری باز کنید و در ابتدای خط ۵۳۰۷ کد زیر را پیدا کنید :

else {
if (IndexOfIllegalCharInUrlLeafName(filename) != -1) {
alert(Strings.STS.L_IllegalFileNameError);
return;
}

و آنرا با کد زیر عوض کنید :

    else {
var filNameOnly = filename.substring(filename.lastIndexOf(‘\\’) + 1);
if (IndexOfIllegalCharInUrlLeafName(filNameOnly) != -1) {
alert(Strings.STS.L_IllegalFileNameError);
return;
}

فایل را ذخیره کنید.

۳- حال فایل Form.js را با ادیتور باز کنید و متن کد زیر را پیدا کنید :

else{if(IndexOfIllegalCharInUrlLeafName(c)!=-1)

و آنرا با کد زیر عوض کنید :

else{var j=c.substring(c.lastIndexOf(“\\”)+1);if(IndexOfIllegalCharInUrlLeafName(j)!=-1)

فایل را ذخیره کنید.

۴- اکنون کش مرورگر را پاک کنید و یک لیست را برای افزودن پیوست به آیتم های آن باز کنید و یک فایل پیوست کنید، در صورت کاراکترهای مجاز را در نام فایل رعایت کرده باشید، دیگر خطایی دریافت نخواهید کرد.

 

** لیست آخرین آپدیت های شیرپوینت ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ سایت مایکروسافت **

 

موفق باشید.

پاسخ دهید