انتشار اولین نسخه SharePoint 2010 Administration Toolkit

مایکروسافت روز جمعه اولین نسخه از SharePoint 2010 Administration Toolkit V1  را منتشر کرد؛ این پک شامل یک سری ابزارهای مفید برای مدیریت  SharePoint Server 2010 و SharePoint Foundation 2010 می باشد که از لینک زیر قابل دانلود است :

Microsoft SharePoint 2010 Administration Toolkit v1.0

یکی از ابزارهای جالب موجود در این مجموعه Load Testing Toolkit می باشد که با روش تولید بار مجازی میزان بازدهی سایت های شرپوینتی را بررسی نموده و می توان از آن در جهت پیش بینی ظرفیت سایت استفاده کرد.

 

این مجموعه بر روی Windows Server 2008 R2 و یا Windows Server 2008 Service Pack 2 قابل نصب است.

راهنما مربوط به مجموعه ابزار فوق نیز از مسیر زیر قابل دسترس می باشد :

SharePoint Foundation 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc508986.aspx

SharePoint Server 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc508851.aspx  

 موفق باشید.

 

پاسخ دهید