بیشتر بدانید: جداول دیتابیس های شیرپوینت ۲۰۱۳

دوستان سلام

همانطور که مطلع هستید شیرپوینت ۲ نوع دیتابیس اصلی برای مدیریت اطلاعات خود ایجاد میکند، یکی Content Database ها هستند که اطلاعات سایت ها را در خود نگهداری می کنند و دیگری Config Database ها هستند که اطلاعات فارم شیرپوینت را در خود ذخیر می کنند. کانتنت دیتابیس ها میتوانند براساس ساختار شیرپوینت هر تعدادی در یک فارم شیرپوینت باشند اما Config Database ها به ازای هر فارم فقط یک عدد می باشند. نوع دیگر دیتابیس های شیرپوینت دیتابیس های سرویس اپلیکیشن ها هستند که اصلی نیستند و به ازای هر سرویس اپلیکیشن و نوع آن ایجاد میشوند.

اگر سری به جداول دیتابیس های شیرپوینت زده باشید، با انواع و اقسام فیلدها و ستون های مختلف مواجه خواهید شد. اما اینکه هر ستون به چه دلیلی ایجاد شده و چه اطلاعاتی را در خود نگه میدارد، بحث مهمی است که مایکروسافت به صورت جامع این اطلاعات را در سایت MSDN قرار داده است. برای مطالعه این اطلاعات به آدرسهای زیر مراجعه کنید :

مشاهده ساختار و روابط کلی دیتابیس کانتنت :

https://goo.gl/Ijbajw

مشاهده اطلاعات کامل Content Database :

https://goo.gl/jdmggK

مشاهده اطلاعات کامل Config Database :

https://goo.gl/V4Etqg

 

موفق باشید.

پاسخ دهید