دانلود کنید : اولین آپدیت تجمعی شیرپوینت ۲۰۱۶ منتشر شد!

اولین آپدیت تجمعی یا Cumulative Update برای شیرپوینت ۲۰۱۶ پس از انتشار نسخه رسمی یا RTM منتشر شد.

این آپدیت، آپدیت ماه آوریل ۲۰۱۶ میباشد که برخی از مشکلات اولیه مشاهده شده در شیرپوینت ۲۰۱۶ را برطرف خواهد کرد.

جهت دریافت این آپدیت به لینک زیر مراجعه کنید :

Download SharePoint Server 2016 April 2016 CU

حهت دریافت آپدیت آفیس ۲۰۱۶ نیز به این آدرس رجوع کنید :

Download Office Server Update

سایر آپدیتهای مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۶ برای شیرپوینت ۲۰۱۳ :

SharePoint Foundation: http://support.microsoft.com/en-us/kb/3114822

SharePoint Server 2013: http://support.microsoft.com/kb/3114938

Project Server 2013: http://support.microsoft.com/kb/3114936

Office Web Apps 2013: http://support.microsoft.com/kb/3114821

پاسخ دهید